Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność Targów Pracy

Podczas organizacji Targów Pracy szczególną wagę przywiązujemy do kwestii dostępności wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami. W przygotowanym formularzu zapisów pytamy osoby uczestniczące w wydarzeniu o ich szczególne potrzeby - tak by z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym móc przygotować maksymalnie dostępne i przyjazne wszystkim osobom Targi Pracy. 

Kwestia dostępności to zagadnienie złożone i wielowymiarowe, wymagające nie tylko wiedzy na temat możliwości technicznych, ale także - a może przede wszystkim - empatii, otwartości na potrzeby drugiej osoby i współpracy na wielu szczeblach. Właśnie w związku z tym zwracamy się do każdego z Wystawców z zachętą do podjęcia wyzwania stworzenia wspólnymi siłami Targów dostępnych dla wszystkich zainteresowanych osób.

Jak wygląda wdrażanie adaptacji w praktyce?

1. Zastosowanie się do dobrych praktyk z zakresu organizacji dostępnego wydarzenia

 • przetestowanie działania platformy MS Teams przed wydarzeniem docelowym (dot. spotkań online)
 • zalogowanie się na spotkanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (dot. spotkań online)
 • czas na ewentualne zmagania techniczne (dot. spotkań online)
 • zadbanie o korzystanie ze stabilnego łącza internetowego podczas spotkania (dot. spotkań online)
 • korzystanie ze słuchawek i mikrofonu w celu zapewniania maksymalnie dobrej jakości dźwięku
 • zadbanie o jakość obrazu (dot. spotkań online)
 • korzystanie z dobrej jakości kamery, zadbanie o to by tło nie rozpraszało uczestników i by być na nim widocznym, zadbanie o właściwe oświetlenie (równomierne, niezbyt jasne), dobrą widoczność twarzy (właściwy kadr) (dot. spotkań online)
 • zadbanie o warunki zewnętrzne podczas spotkania (brak hałasu i innych dystraktorów)
 • informowanie o przekazywaniu głosu innej osobie i przedstawienie jej
 • dbałość o wypowiadanie się w zwięzły i konkretny sposób, nieprzedłużanie spotkania
 • prezentacja multimedialna przygotowana w zgodzie ze wskazówkami dostępnościowymi

Szczegółowy artykuł dotyczący zwiększania dostępności spotkania online.

2. Wdrożenie konkretnej adaptacji

Schemat działania przedstawia się następująco:

 • Zasygnalizowanie potrzeby adaptacji przez uczestnika w formularzu zapisów na wydarzenie
 • Ustalenie przez koordynatorki wydarzenia możliwego zakresu adaptacji
 • Kontakt koordynatorek wydarzenia z firmą, której spotkania dotyczy adaptacja: poinformowanie o potrzebie wprowadzenia udogodnień, ustalenie i zorganizowanie adaptacji.
 • Przeprowadzenie spotkania w zaadaptowanej formie.

Przykład:

Uczestnik/czka Targów zgłasza w formularzu zapotrzebowanie na konkretną adaptację podczas spotkania z daną firmą (konieczność tłumaczenia spotkania na Polski Język Migowy). Koordynatorki Targów kontaktują się z firmą by poinformować o potrzebie oraz ustalić i zorganizować adaptację (zorganizowanie tłumacza PJM, skontaktowanie tłumacza PJM z prelegentem, omówienie sposobu współpracy podczas wydarzenia).

3. Lista przykładowych adaptacji spotkania w ramach Targów Pracy

 • zapewnienie tłumaczenia spotkania na PJM
 • zapewnienie możliwości otrzymania materiałów pomocniczych w formie dostępnej przed spotkaniem
 • opisywanie na głos materiałów multimedialnych wykorzystywanych podczas prezentacji (opisywanie grafik, wykresów, map, ilustracji czy zdjęć)
 • umożliwienie pisemnej komunikacji uczestników z Prelegentem
 • przygotowanie materiałów dotyczących spotkania w dostępnym formacie - wskazówki dotyczące przygotowywania dostępnych materiałów