Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Edycja 2019

Ulotka Targów Pracy z napisem "Celuj w Karierę!", logo Uniwersytetu Jagiellońskiego, podpisem Centrum Wsparcia Dydaktyki Biuro Karier oraz napisem Targi Pracy 5.12.2021, godz. 10:00-15:00, Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33.

30 wystawców wzięło udział w kolejnej edycji Targów Pracy organizowanych przez Biuro Karier. Odbywające się w Auditorium Maximum targi odwiedziło około 1000 osób. Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian.

Targi Pracy to miejsce, w którym zainteresowani mogą bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami firm, przedsiębiorstw i instytucji prowadzących rekrutację. Mogą również uzyskać tu szczegółowe informacje dotyczące możliwości zatrudnienia, odbycia praktyki czy stażu, sposobów aplikowania, warunków oferowanych przez pracodawcę.

W czasie Targów Pracy na UJ wystawcami są zarówno największe korporacje, jak i instytucje administracji publicznej, urzędy, fundacje. Odwiedzający Targi mogą skonsultować swoje CV, otrzymać porady prawne z zakresu Prawa Pracy, dowiedzieć się, jak założyć własną firmę, pozyskać informacje dotyczące pracy w strukturach Unii Europejskiej oraz poznać możliwości praktyk zagranicą w ramach Programu Erasmus+ Praktyki.

„Z jednej strony w Targach Pracy na UJ biorą udział firmy, z którymi Biuro Karier współpracuje na co dzień m.in. w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów, akademii czy innych wydarzeń. Z drugiej strony staramy się zapraszać firmy i instytucje, które często pojawiają się w opiniach studentów i absolwentów jako pożądane na Targach.” – Piotr Rapciak, Biuro Karier.

Banner reklamowy z logo Uniwersytetu Jagiellońskiego, logo Gra o Karierę, podpisem Biuro Karier, obrazkiem czerwono-białej tarczy z rzutką wbitą w jej środek i napisem Targi Pracy 11 kwietnia 2019 Auditorium Maximum.

11 kwietnia 2019 w Auditorium Maximum odbyła się kolejna edycja Targów Pracy organizowanych przez Biuro Karier UJ. Wydarzenie było częścią ogólnopolskiego wydarzenia „Gra o Karierę – Biura Karier dla Ciebie” oraz Tygodnia Jakości Kształcenia. W Targach wzięło udział ponad trzydziestu wystawców: firmy prywatne oraz instytucje państwowe i samorządowe prezentujące oferty pracy, praktyk i staży. Studenci odwiedzający w tym dniu AM mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z pracodawcami, skonsultowania dokumentów aplikacyjnych – CV oraz listu motywacyjnego oraz do pozyskania informacji dotyczących m.in. możliwości podjęcia pracy w strukturach UE.

🎓  Lista wystawców wiosennej edycji Targów Pracy 2019