Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czwartek, 20.10.2022 – program wydarzenia

PL - spotkanie prowadzone w języku polskim

ENG - spotkanie prowadzone w języku angielskim


 

Strona internetowa Marsh McLennan

Możliwości. Słowo, które często słyszy się w kręgach ubezpieczeniowych oraz w obszarze zarządzania ryzykiem, ale w Marsh to znacznie więcej niż pusta mantra – to coś, czym wiodący na świecie broker ubezpieczeniowy i doradca do spraw zarządzania ryzykiem żyje i oddycha od ponad 150 lat.

European Business Support Centre (EBSC) to wielokrotnie nagradzane centrum wsparcia biznesu zapewniające najwyższej jakości, kompleksowe usługi setkom zespołów Marsh i ich klientom w całej Europie. Wychodzimy poza wsparcie operacyjne i współpracujemy z naszymi kolegami w strukturach Marsh w celu usprawnienia ich procesów biznesowych i dostarczania wartości poprzez: wykorzystanie nowych technologii, oferowanie wielojęzycznego wsparcia, napędzanie transformacji biznesowej.

Aktualnie tworzymy zróżnicowany zespół ponad 300 pracowników reprezentujących 9 różnych narodowości. EBSC tworzą pasjonaci języków - łącznie mówimy w 21 językach! Dbamy o naszych pracowników ponieważ wiemy, że przyjazna, wspierająca i integrująca atmosfera pracy jest kluczem do sukcesu. W naszej codziennej pracy dążymy do wydajności, wysokiej jakości i doskonałych wyników.

Nasze plany na przyszłość są ambitne. Planujemy rozwijać się w szybkim tempie i podwoić rozmiar naszego centrum w ciągu najbliższych kilku lat. Wiele osób zapewne nigdy nie sądziłoby, że usłyszy następujące zdanie: to ekscytujący czas, aby pracować teraz w ubezpieczeniach.

 

Strona internetowa KSAP

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 • Realizuje unikatowy, interdyscyplinarny i aplikacyjny program kształcenia stacjonarnego
 • Organizuje szkolenia dla urzędników
 • Działa na rzecz wzmocnienia i doskonalenia administracji

Szkoła posiada unikalne doświadczenie w przygotowaniu i organizacji programów odpowiadających specyficznym potrzebom i wyzwaniom stojącym przed administracją publiczną. Ponad 1300 osób, które osiągnęły sukces zawodowy, w tym m.in.:

 • ministrowie,
 • dyrektorzy generalni,
 • dyrektorzy departamentów,
 • ambasadorowie.

Absolwenci KSAP sprawnie projektują i skutecznie wdrażają polityki państwa. Wykorzystują swoją wiedzę, umiejętności oraz potencjał menedżerski i przywódczy w służbie Rzeczypospolitej. Pracują w administracji  centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Aplikuj do KSAP!

Zapewniamy każdemu mi.in.:

 • stypendium w wysokości 4 900 zł brutto
 • gwarancję zatrudnienia
 • staż zagraniczny (6 tygodni) – w instytucjach administracji publicznej państw Unii Europejskiej
 • dwa kilkumiesięczne staże krajowe – w centralnych urzędach administracji publicznej
 • intensywną naukę języków obcych
 • rozwój umiejętności interpersonalnych, menedżerskich i przywódczych
 • dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnej administracji
 • rozwój kompetencji i umiejętności zarządczych.

Kształcenie w KSAP zapewnia wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy w administracji publicznej. Zdobyte dyplomy uprawniają do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej, a nabyte umiejętności dają im solidne podstawy rozwoju dalszej profesjonalnej kariery. Ponad 1 300 absolwentów KSAP pracuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

 

Wymagania formalne:

O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które:

 • nie ukończyły 32 lat;
 • legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym;
 • znają język angielski, francuski lub niemiecki;
 • spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej tj: są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1345), korzystają z pełni praw publicznych, cieszą się nieposzlakowaną opinią, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej.

Oczekiwania:

Przyszłych słuchaczy poszukujemy przede wszystkim wśród osób, które:

 • rozumieją pojęcie służby publicznej,
 • nie obawiają się odpowiedzialnej pracy na rzecz państwa,
 • posiadają szeroką wiedzę ogólną,
 • dążą do ciągłego samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • są kreatywne, komunikatywne i potrafią współdziałać w zespole,
 • posiadają predyspozycje przywódcze.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe,
 • działalność społeczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa Accenture

Ten artykuł dostępny jest tylko w wersji anglojęzycznej. By zapoznać się z jego treścią należy zmienić wersję językową strony (flaga w prawym górnym rogu).

 

Strona internetowa Majorel

 

Ten artykuł dostępny jest tylko w wersji anglojęzycznej. By zapoznać się z jego treścią należy zmienić wersję językową strony (flaga w prawym górnym rogu).